Motie Buys Ballotstraat

De raad van de gemeente Goes in vergadering bijeen op 31 mei 2018.
Stelt vast dat:
de bewoners van de Buys Ballotstraat al jaren verkeersoverlast ervaren;

 

Constateert dat:
er in de afgelopen jaren diverse maatregelen zijn getroffen om de verkeersoverlast te verminderen;
de getroffen maatregelen onvoldoende effect hebben opgeleverd;
met name het vrachtverkeer zorgt voor oponthoud en belemmerend werkt om voldoende doorstroming van het verkeer te bevorderen;

 

Besluit:
een verkeersverbod voor vrachtwagens in te voeren;
Draagt het college op:
dit verkeersverbod voor vrachtwagens in de Buys Ballotstraat zo spoedig mogelijk in te stellen;
En gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens:

 

De Partij voor Goes-fractie: (S. Meulblok)
De CDA-fractie: (F. v.d. Knaap)
De SGP/CU-fractie: (J. Lukasse)
De VVD-fractie: (G. Kruitbosch)
De Nieuw Goes-fractie: (V. Mareels)
De PvdA-fractie: (W. Omta)
De Groen Links-fractie: (C. Bruring)
De D66-fractie: (S. Verheij)
De SP-fractie: (F. van Lamoen)