Motie Blijverslening

Tijdens de begrotingsraad op 8 november 2018 dienden wij bijgaande motie in. Deze werd raadsbreed ondersteund!

 

MOTIE BLIJVERSLENING

De raad van de gemeente Goes in vergadering bijeen op donderdag 8 november 2018

 

Stelt vast dat:

er van de zgn. blijvers-lening voor woningbezitters tot nu toe geen gebruik is gemaakt.

 

Constateert dat:

er waarschijnlijk te weinig publiciteit voor deze regeling is geweest.

 

Besluit:

dat de blijvers-lening gepubliceerd dient te worden in de gemeentelijke info-rubriek en dat de media hiervan in kennis worden gesteld middels een persbericht.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Partij voor Goes

 

Stan Meulblok

Gonneke de Boe