MOTIE Afvalinzameling

 

De raad van de gemeente Goes in vergadering bijeen op donderdag 7 november 2019

Constateert dat:

  • De Goese burger massaal gehoor heeft gegeven aan de oproep van de gemeente Goes om het afval gescheiden aan te leveren.

Stelt vast:

  • Dat inwoners restafval minder vaak aanbieden dan verwacht.
  • Dat het in het vooruitzicht gestelde tientje beloning, bij inlevering van minder restafval, is opgelopen tot 30 euro per huishouden.
  • De gemeente Goes door de afvalscheiding ijver van de burger en hoger kosten voor het verbranden van afval een tekort van 300.000 euro op haar afvalinzameling budget heeft.

Is van mening:

  • Dat de burger beloont dient te worden voor zijn inspanningen om minder restafval aan te bieden.

Verzoekt het college:

Om de verhoging van het basistarief voor meerpersoonshuishoudens te beperken tot 20 euro en voor de overige gebruikers naar ratio.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Partij voor Goes

Stan Meulblok

 

SP

Floor van Lamoen