Ledenvergadering Partij voor Goes 5 februari 2019

DINSDAG 5 FEBRUARI OMSTREEKS 20.30 UUR vindt de ledenvergadering van de Partij voor Goes plaats (na de fractievergadering).
Plaats: Stadhuis Grote Markt.
Hieronder de agenda en het financieel overzicht 2018, de begroting 2019 en de notulen van 2017.