Inkoop specialistische jeugdhulp Zeeland 2020

Op 20 februari 2019 zijn Gonneke de Boe en Ferdi Korsuize naar presentatie Inkoop Specialistische Jeugdhulp 2020 in Hotel Goes geweest. Tijdens deze avond werd de aanwezigen de strategie van het inkoop bureau voorgelegd en van uitleg voorzien. Enkele aandachtspunten waren:
-Zorg om versnippering van zorg door met name de enorme toename van “zorgboeren”. Op dit moment zijn er 160 gecontracteerde zorgaanbieders.
-Er wordt niet meer onbeperkt gecontracteerd, afstappen van het Zeeuwse model ( onbeperkt contracteren ).
-Meer ambulante producten.
-Op dit moment verbruiken 300 cliënten van de jeugdzorg een kwart van het budget. Tegen gaan van onnodig door behandelen, dit bereiken door meer “gedwongen” samenwerking van zorgaanbieders en coördinerende rol van her inkoop bureau.
-Harmonisatie in rapportage.
-Samenwerking gemeentes kan beter, ook moet er gekeken worden naar het solidariteitsbegrip.
-Meer aandacht voor kwaliteit van de zorg.
-Samenwerking tussen zorgaanbieders mag niet leiden tot “kartelvorming”.
-Keuze voor een zorgaanbieder moet binnen bepaalde kaders kunnen, geen verplichting opleggen door inkoop bureau, mogelijkheid moet blijven maar wel binnen kaders die bepaalt worden door de kwaliteit van de aangeboden zorg.
-Inkoop zal geschieden op basis van Europese aanbesteding, onderhandse aanbesteding of subsidie, dit afhankelijk van de hoogte van de bedragen.
-Men streeft naar contract afspraken voor minimaal 4 jaar, dit geeft de zorgaanbieder de mogelijkheid om ook te investeren in materiaal en personeel zonder met hoge afschrijvingen te worden geconfronteerd.