Bijeenkomst Goese jeugdraad

DATUM 09-april-2019
ONDERWERP: Bezoek aan de Goese Jeugdraad

 

Op dinsdagavond 9 april waren raadslid Bonneke de Boe en steunfractielid Ferdi Korsuize te gast bij de Goese jeugdraad. Doel van ons bezoek was om eens te horen hoe de Goese jeugdraad werkt en welke activiteiten ze ontplooit.

 

Aanwezig waren deze avond Marjan, lid en voorzitster van de Goese Jeugdraad. Ze is ongeveer vijf jaar lid van de jeugdraad en Bo die ongeveer drie jaar lid is. Daarnaast is vanavond aanwezig Eric, jongerenwerker van de SMWO en Dinie, medewerkster van de afdeling samenleving van de gemeente Goes. Zij is vanaf het begin actief met de jeugdraad.

 

De Goese jeugdraad telt op dit moment negen leden, heeft ook wel eens uit twintig personen bestaan. De samenstelling in getal, geslacht en interesse varieert nogal van jaar tot jaar. De leeftijdsopbouw loopt van 12 tot 23 jaar ( dit is maximum leeftijd ). De raad is wel van mening dat met name de laatste jaren de jeugdraad een goede afspiegeling is van de Goese bevolking. De raad komt in principe twaalf keer per jaar bij elkaar.

 

Hoe kom je aan leden voor de jeugdraad en wat beweegt de jeugd om lid te worden van de raad vragen wij ons af. Veel van de leden komen door mond op mond reclame in de raad, anderen door er over gelezen te hebben op Instagram ( de raad heeft geen website, is niet meer van deze tijd voor de jeugd ) en facebook. Anderen komen via wervingsactie op de middelbare scholen. Sommigen, hoewel de jeugd over het algemeen weinig interesse heeft voor politiek zien het toch als een springplank om binnen de politiek carrière te maken.

 

Wat doet de jeugdraad zoal? De meeste activiteiten zijn project matig zoals het recentelijk georganiseerde “frisfeest” in “Het Beest”. Daarnaast wordt regelmatig aangehaakt bij projecten georganiseerd door de SMWO en andere organisaties. Regelmatig wordt er advies gevraagd, en gegeven, door ambtenaren en het college. ( Jammer dat dit niet meer bekend gemaakt wordt binnen de raad ). Verder zijn betrokken bij de jaarlijkse kranslegging op 4 mei, zitten ze in het huurdersplatform van de RWS, organiseren ze in samenwerking met sportverenigingen of de SMWO sport(mid)dagen en geven ze advies bij de uitreiking van de jeugdlintjes.

 

De raad heeft een eigen budget en maakt indien nodig en gewenst gebruik van sponsoring.