Goes Zuid, verkeer en wonen

 

Op 22 mei 2019 bezochten de steunfractieleden Leen van Zon en Ferdi Korsuize de vierde en afsluitende informatie avond in het kader van de klankbordgroep verkeer in Goes Zuid.

 

De avond begon met een samenvatting van de drie vooraf gaande avonden, dit omdat er deze avond er ook bewoners aanwezig waren van straten die op de vorige avonden niet aanwezig konden zijn niet of uitgenodigd waren.

 

Hierna volgde een uitleg over hoe men de verkeerssituatie denkt om te bouwen naar een voor iedereen aanvaardbare situatie. Hierbij werd duidelijk dat met name de inwoners van de Ruiterlaan en omgeving zich zorgen maken over de afwikkeling van het verkeer in de toekomst. Ook werd het Marconigebied in de ontwikkeling meegenomen iets wat in de vorige ideeën nog niet was voorgekomen zover wij konden nagaan.

 

Na deze uitleg konden bewoners zich aan de hand van formulieren en posters zich uitspreken over wat zij van de plannen vonden en aangeven of zij tevreden ( groen ), een beetje tevreden ( geel ) of ontevreden ( rood ) waren over de voorliggende plannen.

 

Bij rood waren het vooral bewoners van de Ruiterlaan en omgeving die vreesden voor verkeersoverlast als de voorgelegde plannen in ongewijzigde vorm door zouden gaan. Daarnaast werd de Oostmolenweg genoemd die bij deze plannen wel eens al sluiproute zou kunnen gaan dienen en hiervoor absoluut niet geschikt is. Andere punten waren het ontbreken van een oplossing voor de situatie bij de kruising van de ingang bij het ziekenhuis en aandacht voor het wellicht drukker worden van de Beukenstraat en de fietsveiligheid, oversteekplaatsen, op de Fruitlaan.

 

De reacties op het plan waren overigens voor de rest positief en men zou dan ook kunnen zeggen dat hier een keurig stukje burger participatie afgeleverd is, iets wat natuurlijk altijd nog beter kan. Want het probleem wordt dan wel deels, voor de ”klagers” opgelost er bestaat een risico dat het probleem zich verplaatst.

 

De Partij voor Goes zal de reacties van alle aanwezigen mee nemen in haar besluitvorming na de zomer van 2019.

 

Mocht U willen reageren naar ons, dat kan altijd via het contact formulier op onze web pagina of direct naar onze fractie of steunfractieleden.

Ons algemene E-mail adres: partijvoorgoes@gmail.com