Fractievergadering 22-01-2019

Fractievergadering 22-01-2019:

-We bezoeken de bijeenkomst “bestuurlijke vernieuwing” op 31 januari. Vooral aandacht voor “het meedoen van de inwoners”.

-De werkgroep PIT is geëvalueerd, waarbij ook aandacht is geweest voor risico-management.

-Ieder zal voor de volgende fractievergadering een bijdrage leveren voor samenspel, waarna besloten wordt welke bijdrage doorgestuurd zal worden.

-Financiën fractieondersteuning worden goedgekeurd.

-Fam Van Duijn heeft van Gonneke antwoord gekregen over diftar. Kennelijk is dit nu naar tevredenheid opgelost.

-N.a.v. de “lijst van toezeggingen” zullen Stan en Gonneke vragen stellen over de afspraken m.b.t. De Griffioen, het bezoek aan Omnium door basisschoolleerlingen en het parkeren bij Medisch Centrum Goes.