Fractievergadering 05-02-2019

-Henk zal zorgdragen voor een bijdrage in Samenspel.

-In het presidium is besloten dat vergoedingen voor bijwonen vergaderingen niet veranderen en is gekozen voor een veranderde opzet van de raadsexcursies.

-Nieuw Goes zal een motie indienen n.a.v. de Nashville-verklaring. Deze zal worden gesteund m.u.v. van de genoemde actiepunten. Natuurlijke zijn we voor gelijke behandeling!

-dhr. Boer krijgt antwoord op zijn vraag of er een geluidswal gelegd kan worden bij Ringbaan-west. Voorlopig zal dat niet gebeuren!

-De uitvoering van onze motie “werken in de bijstand”, die raadsbreed is aangenomen wordt deze week samen met Leen geeffectueerd, zodat er geen onjuiste kortingen op inkomsten meer worden toegepast!

-De volgende bijeenkomsten worden in februari bezocht: workshop schuldpositie, specialistische jeugdhulp, Goese sportraad, sociaal domein, burgerparticipatie.