Documenten

Hieronder staan het financiëel overzicht van 2018, de begroting van 2019 en het huishoudelijk reglement van de Partij voor Goes.