Dinsdag 22 januari 2019 ledenvergadering Partij voor Goes

UITNODIGING LEDENVERGADERING OP:

 

DINSDAG 22 JANUARI 2019 OMSTREEKS 21.00 UUR NA AFLOOP VAN DE FRACTIEVERGADERING.

 

Plaats: STADHUIS GROTE MARKT (“burgemeesterskamer”).

AGENDA:

 

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Notulen 24 januari 2017
  4. Bestuurssamenstelling
  5. Fractieactiviteiten
  6. Jaarrekening 2018/Begroting 2019
  7. Kascontrolecommissie
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

 

Het bestuur.