COALITIE WAT MAAK JE ME NOU?

In mei 2018 werd door CDA, VVD en SGP/CU het nieuwe college programma gepresenteerd. Daarin staat te lezen dat zij de komende vier jaar kiezen voor een andere benadering van voorstellen uit de raad. Niet meer per definitie afwijzen, om zo de oppositie geen enkele ruimte te gunnen, maar goede voorstellen een kans geven.Samen, transparantie en vertrouwen in elkaar zodat de stemverhoudingen binnen de raad niet bij voorbaat vast staan.

 

HELAAS,

 

Nog geen 14 dagen later dienen wij samen met de andere oppositiepartijen een motie in om vrachtverkeer in de Buys Ballotstraat te gaan verbieden met ontheffing voor bestemmingsverkeer. De actiegroep Buys Ballotstraat ijvert al jaren voor verbetering van de verkeerssituatie in hun straat en heeft nu een plan ingediend met als eerste punt: verbieden van het vrachtverkeer. Daarnaast doet deze groep nog een aantal suggesties, die door de gemeente nader onderzocht kunnen worden.

 

Alle fracties reageren op de motie in positieve zin. Ook de coalitie partijen! En toch wordt de motie verworpen met 12 tegen 11 stemmen. (Een Groen Links raadslid en een SGP/CU raadslid waren afwezig!) Je vraagt je dan af waar de beloofde transparantie van de coalitie is gebleven, want er wordt van die zijde slechts één argument aangevoerd om het vrachtverkeer nog niet te verbieden: “We willen het allemaal nog eens goed onderzoeken en kiezen voor een integrale aanpak”. Ondanks het feit, dat de actiegroep in gesprekken met de fracties uitdrukkelijk heeft aangedrongen om in ieder geval het vrachtverkeer te gaan verbieden en hun andere voorstellen nader te onderzoeken!

 

Kortom: binnen veertien dagen na de presentatie van het college programma moeten we ons al gaan afvragen wat of wie er wordt bedoeld met “SAMEN”.

 

Samen met de gemeenteraad of samen met onze coalitie.