Bijeenkomst klankbordgroep Goes-Zuid

DATUM: 03 april 2019
ONDERWERP: Informatie bijeenkomst klankbordgroep Goes-Zuid.

Op 03 april was steunfractielid Ferdi Korsuize aanwezig bij de, alweer, derde info avond van de klankbordgroep over de verkeerssituatie in Goes-Zuid.
Aanwezig waren, dertien bewoners uit Goes Zuid, dit waren genodigden, vertegenwoordigers vanuit de straten die vorige avonden waren geselecteerd. Drie politici en drie medewerkers van het begeleidende bureau.
Na een terugblik op de vorige avonden werden tijdens deze avond nog eens de puntjes op de “i” gezet van de tijdens de vorige avonden door de bewoners aangedragen ideeën.
Hierna werd door de vertegenwoordigers een korte presentatie gegeven over de door hen voorgestelde ideeën.
Er zal nog een avond volgen, datum was nog niet bekend. Op deze avond zullen de “definitieve” plannen worden gepresenteerd en daarna is het woord aan het college en de Goese gemeenteraad.
De raadsleden van de Partij van Goes zullen deze plannen nauwlettend bekijken en vergelijken met hun waarnemingen tijdens de info avonden alvorens een mening te vormen.