Bij Stichting Buurtwerk Goesepolder dreigt een tekort aan bestuursleden.

Stichting Buurtwerk Goesepolder is een overkoepelend wijkorgaan. Onder de paraplu van Stichting Buurtwerk vallen o.a.: de kindervakantieweek,kinderdisco, senioren bingo, biljartclubs, kledingbeurs etc. Ieder met een eigen coördinator en eigen vrijwilligers.Het bestuur van Stichting Buurtwerk stippelt het beleid uit, is contact- en overlegorgaan naar derden en organiseert, indien gewenst, informatieve bijeenkomsten. Steeds vaker krijgt het bestuur van de Stichting het verzoek aan te schuiven bij een overleg van Gemeente, SVRZ of SMWO.

 

Op termijn dreigt stichting Buurtwerk Goesepolder bestuursleden te kort te komen. Momenteel heeft het bestuur van de Stichting Buurtwerk Goesepolder zes leden, drie ervan zitten in het dagelijks bestuur. Een bestuurslid heeft aangegeven komend jaar niet meer herkiesbaar te zijn en een ander lid overweegt, in verband met andere drukke werkzaamheden, ook komend jaar te stoppen. Om te voorkomen dat de bestuursleden worden overbelast, zoekt Stichting Buurtwerk Goesepolder leden voor het bestuur.

 

Heeft u affiniteit met de wijk Goesepolder en interesse om lid te worden van het bestuur van Stichting Buurtwerk Goesepolder of wilt u informatie over de bestuursfunctie, dan kunt contact opnemen met Carla Straayer-Bijl, secretaris Stichting Buurtwerk Goesepolder; emailadres: secretaris@goesepolder.nl .