Partij voor Goes bezoekt informatieavond recreatiezone Veerse Meer

Op 26 maart 2019 werd er door de gemeente Goes en inloop/informatie avond georganiseerd voor de inwoners van Wolphaartsdijk en Oud-Sabbinge over de plannen die de gemeente heeft met de recreatie zone rond het Veerse Meer.

 

Namens de partij voor Goes was steunfractielid Ferdi Korsuize aanwezig om te horen wat de mening van de bewoners van de dorpen is.

 

De avond was keurig georganiseerd en na het openingswoord van wethouder Loes Meeuwisse kregen de gemeente Goes en drie ondernemers het woord om hun plannen te ontvouwen aan de aanwezigen.  Na deze presentaties werden de aanwezigen in vier groepen verdeeld over de Griffioen en kon men vragen stellen aan de gemeente en de ondernemers over hun plannen. Tijdens deze sessies werd duidelijk dat er nog veel knelpunten zijn en dat gemeente, ondernemers, inwoners van de dorpen en de Goese gemeente politiek nog veel huiswerk heeft om dit project tot een, voor iedereen, aannemelijk einde te brengen.

 

Wij als Partij voor Goes willen daarom op dit moment nog geen standpunt innemen maar ons de komende tijd laten voorlichten door alle belanghebbenden en op basis van deze informatie een standpunt innemen. De Partij voor Goes staat voor een realistische verdeling van de lusten en de lasten voor inwoner, ondernemer en natuur.