Vragen aan het college, Veerhoeve

Schriftelijke vragen conform art. 40 reglement van orde gemeenteraad.

Onderwerp:

VEERHOEVE

Goes, 6 september 2018.

Geacht College,

Wij ontvingen een brief namens de gasten van camping de Veerhoeve in Wolphaartsdijk. We hebben hen geantwoord dat we schriftelijke vragen zouden stellen aan het college m.b.t. de huidige stand van zaken. Bij deze dus conform art. 40 van het reglement van orde van de raad.

 

Vraag 1:

Zijn er in de afgelopen twee maanden gesprekken geweest over De Veerhoeve en zo ja met wie?

 

Vraag 2: Indien er geen gesprekken met campinggasten zijn geweest, bent u dan alsnog bereid om een bijeenkomst te beleggen met de campinggasten waarin u opening van zaken geeft omtrent de ontstane en huidige situatie?

 

Vraag 3: Bent u bereid om met de nieuwe eigenaar/projectontwikkelaar (opnieuw?) in gesprek te gaan met de bedoeling hem/haar er van te overtuigen dat zijn/haar handelswijze t.o.v. van de campinggasten onjuist is en hem/haar tot andere gedachten te brengen, zodat de campinggasten op de camping kunnen blijven?

 

Vraag 4: Deelt u onze mening dat we het bestemmingplan vastgesteld hebben in de overtuiging dat er sprake zou zijn van uitbreiding van de camping en niet van opheffen?

 

Vraag 5: Bent met ons van mening dat we alle mogelijkheden te baat moeten nemen om het bestemmingsplan te herzien?

 

Vraag 6: Als we het bestemmingsplan (kunnen) herzien, welke consequenties heeft dit dan voor de gemeente?

 

Namens de fractie van

de Partij voor Goes,

Stan Meulblok

Gonneke de Boe.