Veerhoeve

Via de media heeft iedereen kunnen vernemen dat de nieuwe eigenaar van camping de Veerhoeve in Wolphaartsdijk heeft besloten dat alle campinggasten moeten vertrekken en dat er vakantiewoningen op het terrein komen.

De raad besloot in 2017 dat het bestemmingsplan waar de camping toe behoort gewijzigd diende te worden i.v.m. uitbreiding. Niemand leefde op dat moment in de veronderstelling, dat de camping zou worden opgeheven. Inmiddels blijkt dat de nieuwe eigenaar/projectontwikkelaar wel de mogelijkheid heeft om de camping te sluiten.
Het nieuw vastgestelde bestemmingsplan maakt dat inmiddels mogelijk.

 

Wij zijn van mening, dat dit nooit de bedoeling is geweest en hopen, dat de gemeenteraad alsnog besluit om het bestemmingsplan opnieuw te herzien, zodat er een clausule in moet worden opgenomen dat de bestaande camping kan blijven en dat ook uitbreiding wordt toegestaan om vakantiehuisjes te bouwen.

 

In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces bleek dat het voor de gemeente zo goed als onmogelijk is om de plannen van de nieuwe eigenaar/projectontwikkelaar niet toe te staan.

 

Dat neemt niet weg, dat wij van mening zijn, dat alle mogelijkheden dienen te worden onderzocht om de camping open te houden. Daarom hebben wij vragen gesteld aan het college met de intentie om alles in het werk te stellen de camping open te houden.

 

Ook al lijkt dit haast onmogelijk, desalniettemin vinden wij dat alles juridisch/technisch moet worden onderzocht. Blijkt dan dat we de plannen van de nieuwe eigenaar/ontwikkelaar niet kunnen weigeren omdat dit wettelijk gezien net mogelijk is, dan kunnen we onszelf niet verwijten dat we het tenminste niet hebben geprobeerd.